top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

AVUKATLIK ÜCRETİ HAKKINDAAvukatlık hizmeti, hukuki yardımdır ve bunun karşılığında ücret alınır. Ücret, hukuki yardım ile iş sahibinin elde edeceği yararın karşılığı değildir. Avukatlık Yasası 163/1 cümle 2 de “Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir.”. Avukatlık Yasası 164/1 de “ Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.”.

Avukatın tarifede yazılı asgari ücret miktarlarının altında yahut baroya bilgi vermeksizin dava alması yasak olup disiplin cezası gerektiren bir durumdur. Avukatlık Yasası 164/4 de “Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.”. Tarife her yıl belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır.


Avukat, kural olarak sadece karşı yan ücret karşılığında iş alamaz. Alması durumunda avukat iş sahibinden ücret almamış durumuna düşer. Avukatlık Yasası 164 madde son fıkrasında “ Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.”

Davanın gerektirdiği maddi külfetleri karşılayamayacak hâlde olanlar, adli yardım hizmeti isteğini davanın açılacağı veya aleyhine açılan dava mahkemesine yazılı veya sözlü olarak yapabilir. Adli yardım, baro merkezlerinde baro yönetim kurullarınca adli yardım bürosu tarafından yürütülür. Adli yardım hizmeti isteğinde bulunanlar, şartları taşımıyorsa istekleri reddedilir. Ret hâlinde baro başkanına yazılı veya sözlü olarak müracaat edebilir. Baro başkanın, bu konuda vereceği karar kesindir.

bottom of page