top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

BOŞANMA DAVALARI


Evliliklerin sona ermesi çeşitli şekillerde olabilir. Örneğin eşlerden birinin ölümü, gaipliği, cinsiyet değiştirmesi, evliliğin hükümsüzlüğü, boşanma.

Evliliğinizi normal hal olan boşanma ile bitirmek için karı veya koca boşanma davası açmalıdır. Boşanma sebepleri ikiye ayrılmakta;

1- Genel boşanma sebepleri (evlilik birliğinin temelden sarsılması, eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması),

2- Özel boşanma sebepleri (zina, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı)

Yukarıda sayılan nedenlerin bazıları mutlak boşanma sebepleri bazıları nispi boşanma sebepleridir. Mutlak boşanma sebeplerinde olayın varlığı gerekli ve yeterlidir. Nispi boşanma sebeplerinde olayın varlığı ve hakimin buna kanaat getirmesi gereklidir.


Tazminat maddi veya manevi şeklinde olabilir.

Maddi tazminat için boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu olmak, boşanma yüzünden bir zarara uğramış olmak ve nedensellik bağının mevcut olması gereklidir.

Manevi tazminat için boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu olmak, kişilik hakkının zedelenmesi ve nedensellik bağının mevcut olması gereklidir.

Yoksulluk nafakası ise tarafın boşanmada karşı tarafa göre kusursuz veya diğer taraftan daha az kusurlu veya tarafların eşit kusurlu olması, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesi gereklidir. MK 178 ‘ e göre, “ Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden itibaren doğan dava hakları, boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.”

Comments


bottom of page