top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

CEZA HUKUKU DAVALARI
  • Toplumsal barışın sağlanması için hukuka aykırı fiillerin devletin kendi otoritesini kullanarak yaptırım uygulamasıdır. Yaptırım hapis cezası, adli para cezası ve güvenlik tedbirlerinden oluşur. Kanunda yazmayan suçtan kimseye ceza verilemez ve suçu işlendiği sabit olmadıkça kimseye ceza verilemez.

  • Suç ya kast ile ya da taksirle işlenebilir. Taksir ile işlenebilen suçlar kanunda açıkça yazmaktadır. Bazı suçlar için şikayette bulunulması gereklidir.

  • Genel kural fail ne kadar suç işlemişse o kadar suçtan ayrı ayrı sorumludur. Fakat bazı durumlar için istisna getirilmiştir bunlar; bileşik suç, zincirleme suç, fikri içtima.

  • Tutuklular süresi içinde tutuklu bulunmalarına itiraz edebilirler.


  • Suç ve cezanın şekline göre soruşturma evresinde (dava açılmadan önceki evrede) veya kovuşturma evresinde (dava açılmasından itibaren) uzlaştırma, ön ödeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, davanın açılmasının ertelenmesi, seri muhakeme usulü … uygulanabilir. Bu konuların önem derecesi fazla olduğu için bir avukattan yardım almanız size fayda sağlayacaktır.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page