top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

DAVA NASIL AÇILIR ?


Bir hakkı kullanma, tespiti, iptali gibi sonuçlar doğurması için devletin yargı organlarına başvurma dava yoluyla mümkündür.

Dava açmak için öncelikle dava şartlarının olması gerekmektedir. Dava şartları, davanın esas (davaya konu olan istem) hakkında inceleme yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için olması veya olmaması gerekli olan şartlardır. Dava takip yetkisi, dava ehliyeti, görevli ve yetkili mahkeme gibi hususlar dava şartıdır. Dava şartının olmaması halinde dava usulden reddi kararı verilir.

Dava şartlarının oluşması halinde dava açmak için öncelikle bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçenizde: mahkemenin adı, davacı ve davalının adı, soyadı, adresleri ve davacının TC. kimlik numarası, dava konusu ve varsa dava konusunun değeri, davanın özeti, hukuki sebepler, açık bir şekilde talep, imza, varsa delilleriniz yer almalıdır.

Dilekçenizi teslim ederek ve dava harç ve masraflarını ödeyerek davanızı başlatmış olursunuz. Harç ve masrafların için sabit tarife yoktur, davadan davaya değişlik göstermektedir.

Hukuki bilgiye vakıf olmadan dava açmak risklidir, büyük olasılıkla davayı kaybettirecektir hatta bilmeden hukuka aykırı delil sunmak gibi hatalar yapmanıza neden olabilecektir. Dolayısıyla dava açarken, gelecekte gerçekleşebilecek olayları da hesaba katmak sizin yararınıza olacaktır. Avukat tutmak zorunlu değil fakat tutmanız size fayda ve kolaylık sağlayacaktır. Avukat, ücretle iş yapmasından dolayı sizden belli bir miktar ücret alması gerekmektedir. Ücret miktarı, avukat için konulmuş ücret tarifelerinin sınırları çerçevesinde avukatın kendisi belirleme yetkisine sahiptir. Alınan ücret, iş sahibinin vekil olarak temsil olunmasından dolayı alınmaktadır.Comments


bottom of page