top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

İŞ HUKUKU DAVALARI

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. İş sözleşmesinin türleri ise sürekli iş sözleşmesi - süreksiz iş sözleşmesi, belirli iş sözleşmesi – belirsiz iş sözleşmesi, kısmi süreli iş sözleşmesi – tam süreli iş sözleşmesi, deneme süreli iş sözleşmesi, takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma.


İş sözleşmesinin feshinde belirsiz süreli iş ise bunu diğer tarafa bildirilmesi gereklidir. Bildirime uymayan taraf tazminat ödemek durumunda kalır. İşveren bunu peşin vererek sürelere uymamayı tercih edebilir. İhbar öneli sürelerinde iş;

1- 6 aydan az sürmüşse bildirimden itibaren 2 hafta,

2- 6 ay ile 1,5 yıl arası sürmüşse bildirimden itibaren 4 hafta,

3- 1,5 yıl ile 3 yıl arası sürmüşse bildirimden itibaren 6 hafta,

4- 3 yıldan fazla sürmüşse bildirimden itibaren 8 hafta,

Sonra feshedilmiş sayılır. Fesih hakkının kötüye kullanılması ile bitmişse bildirim süresinin 3 katı tutarında ayrıca tazminat ödemesi durumunda kalır.

Fesih bildiriminde, bildirimin tebliğinden itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurmalıdır. Halen sorun devam ediyorsa arabuluculuk faaliyetinin son tutanağının düzenlenmesinden itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açabilir. İşçi haklı ise işveren işçinin talebi halinde 1 ay içinde işe başlatmak zorunda aksi halde en az 4 aylık ve en fazla 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorunda kalır.

コメント


bottom of page