top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

İCRA DAVALARI

İCRA NEDİR?

İcra bir hukuk ilişkisine dayalı, tarafların belli bazı yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı karşı tarafın devlet eliyle zorla yerine getirmesidir.

HAKKIMDA HAKSIZ İCRA İŞLEMİ BAŞLATILDI NE YAPMALIYIM?

İcranın haklı olmadığı, karşı tarafın herhangi bir alacağı olmadığı, daha önce ödemiş yapmış veya ödeme yapmadan sözleşmeden döndüğünüz için borcunuz olmadığı gibi sebeplerle icranın haksız olduğunu düşünüyorsanız ödeme emrine süresi içinde icra dairesine itiraz edin. İtirazda yazılan şeyler gelecek olası aşamalarda önemli ve sürelerde farklılıklar olması nedeniyle, telafisi zor durumlara düşmemek için bir avukattan yardım almalısınız.


ÖDEMEYİ NASIL YAPMALIYIM?

Hakkınızda haklı icra işlemi başlatılmış ve bu borcu ödemek istiyorsanız ödemenizi alacaklıya DEĞİL icra dairesi banka hesabına ödeme yapınız. Aksi halde ödemeniz kabul edilmeyecektir. Belki de tekrar ödeme yapmak zorunda kalabilir hatta ilerleyen aşamalarda haciz işlemiyle bile karşılaşabilirsiniz.


ŞİKAYET SEBEPLERİ NELERDİR?

Şikayet ile itiraz aynı şeyler değildir. Şikayet sebepleri beş tanedir.

1- İşlemin kanuna aykırı olması

2- İşlemin hadiseye uygun olmaması

3- Bir hakkın yerine getirilmemesi

4- Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması

5- Kamu düzenine aykırılık

İlk iki maddede süre 7 (yedi) gün diğer maddelerde süre yok.

İcra hukukunda taraflar için konulan tüm süreler hak düşürücüdür, süreler kesindir bu süre içinde işlem yapılmazsa daha sonra yapılan işlemler geçersizdir.


BORÇLU ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETTİ NE YAPMALIYIM?

Ödeme emrine itiraz etmişse borçlu alacaklı olarak itirazı kaldırmak için iki seçeneğiniz var;

1-itirazın iptali davası →→→ 1 (bir) yıl içerisinde genel mahkemelerde her türlü delille (kararları kesindir.),

2-itirazın kaldırılması →→→ 6 (altı) ay içerisinde icra mahkemelerinde sınırlı delille (kararları kesin hüküm teşkil etmez.)

Hangi yolu seçeneğiniz konusunda bir avukattan yardım almanız sizin için iyi olacaktır.

Comments


bottom of page