top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

KANUN YOLLARI


Mahkeme tarafından verilen ara kararlar ile yargılamayı bitiren nihai kararların hukuka uygun olmadığını düşünmeniz halinde, kanun yolları usullerini deneyerek kararın bir kere daha aynı mahkeme ya da üst mahkeme tarafından gözden geçirilmesini sağlayabilirsiniz. Hangi kanun yoluna başvurabileceğiniz ve başvuru usulünü ilgili kararın sonunda yazılmaktadır.

Ceza davaları için; Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf, temyiz; olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Hukuk davaları için; Olağan Kanun Yolları; İstinaf, Temyiz; Olağanüstü kanun yolları ise Yargılamanın yenilenmesidir.

Her bir kanun yolunda süreler farklıdır. Bazı kanun yolları için tefhim veya tebliğden itibaren kanun yoluna başvurma süresi başlar. Süreler hak düşürücü olduğu için dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Hangi kanun yolunu kullanacağınız davanızın, hangi alanda olduğu, hangi aşamada olduğu, sizin davanızdaki beklentileriniz gibi durumlara bakılarak karar verilir. Kanun yolları, kişinin tercihine bağlı olarak seçilmez, kişi sadece o kanun yolunu kullanıp kullanmama konusunda karar verebilir.

Kanun yollarından her birinin kendine has özellikleri ve şartları vardır. Şartları sağlamadan kanun yoluna gidilemez, gidilmesi halinde isteğiniz reddedilecektir. Örneğin; süreleri kaçırmak, parasal sınırın altında kalmak, Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu tüm kararlar için temyiz yolunun açık olmaması gibi.

Comentarios


bottom of page