top of page
  • Yazarın fotoğrafıAvukat Tuba Nur DEMİRCAN

MİRAS DAVALARI

Miras, ölen kişinin malvarlığının borçlarıyla birlikte sırayla yakınlarına paylaştırılmasıdır. Sıra, zümre sistemine göre belirlenir. 3 zümre vardır;

1- Birinci zümre altsoydur; çocuk, torun, torun çocukları…

2- İkinci zümre ana, baba, ana babanın en az birinin olmaması halinde kardeş ve kardeşlerin altsoyları

3- Üçüncü zümre büyükana , büyükbaba, büyükana ve büyükbabadan en az birinin olmaması halinde dayı, teyze, hala, amca, kuzenler..


Zümreler sırayla yapılır zümrede kimse olmadığı zaman diğer zümreye geçilir ve zümre içinde de belli sıra takip edilir. Zümrede paylar kişi sayısınca belirlenir. Bazı kişilerin saklı payları mevcuttur. Saklı payı almak için tenkis davası açılır. Mirasbırakan kendi isteğiyle belli sebeplerin varlığı olması koşuluyla mirasçıyı hem miras hakkından hem de saklı payından uzaklaştırabilir. Bu mirastan ıskat veya mirasçılıktan çıkarmadır.

Mirasta çok fazla borç olması nedeniyle veya başka bir nedenle mirası kabul etmek istemiyorsanız sulh hukuk mahkemesine açık, kayıtsız şartsız olarak bildirilmeniz gerekir. Bazı durumlarda kanuni karine gereği reddettiğinizi bildirmesenizde reddetmiş sayılırsınız. Mirasın reddi halinde alacaklılar 6 ay içinde reddin iptali davası açması gerekir, süre hak düşürücüdür.

Comments


bottom of page